Pojęcie i funkcje prawa spadkowego

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że spadki, a właściwie prawo spadkowe jest gałęzią prawa cywilnego. Ogół przepisów prawa spadkowego w sposób szczegółowy normuje przejście praw i obowiązków zmarłego na inne osoby. Potrzeba unormowania tego zagadnienia wynika z faktu, że prawa i obowiązki majątkowe w rozumieniu prawa cywilnego nie gasną z Więcej…