O mnie

Jestem absolwentem studiów magisterskich na kierunku prawo, a obecnie doktorantem Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. W szczególności interesuję się prawem cywilnym, prawem karnym oraz prawem gospodarczym i spółkami prawa handlowego. Temat mojej pracy magisterskiej wybrałem z zakresu prawa cywilnego - spadkowego i zgłębiłem zagadnienie „Odrzucenia spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli”, natomiast na obszar badawczy mojej pracy doktorskiej wybrałem zagadnienie związane z prawem gospodarczym i handlowym i zajmuję się tematem „Odpowiedzialności osób zarządzających podmiotami gospodarczymi, za ich zobowiązania”. Posiadam kilkuletnie doświadczenie zdobyte w pracy w kancelariach prawnych oraz organach spółek prawa handlowego. 

Zarządzanie należnościami

Kompleksowa obsługa i windykacja należności.

Spółki prawa handlowego i umowy

Zakładanie i obsługa spółek handlowych, działalność gospodarcza. Sporządzanie umów, doradztwo z zakresu prawa cywilnego oraz nieruchomości.

Upadłości konsumenckie

Kompleksowe przeprowadzenie upadłości konsumenckiej. Ochrona przed działaniami wierzycieli.

Blog

Pojęcie i funkcje prawa spadkowego

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że spadki, a właściwie prawo spadkowe jest gałęzią prawa cywilnego. Ogół przepisów prawa spadkowego w sposób szczegółowy normuje przejście praw i obowiązków zmarłego na inne osoby. Potrzeba unormowania tego zagadnienia Więcej…

Kontakt

Pozostańmy w kontakcie!

Telefon

+48 577 440 844

Mail

jakub@szramek.com

Skontaktuj się z mną